Notat til Statsrevisorerne

16-03-2021

Notat om beretning om tilsynet med Post Danmarks regnskabspraksis

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2020 om tilsynet med Post Danmarks regnskabspraksis. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra transportministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Transportministeriets arbejde med at nedskrive procedurer og retningslinjer som grundlag for at vurdere rimeligheden af Post Danmarks avancer på frimærkefrankerede breve
  • Transportministerens initiativer for at sikre, at tilsynet i eventuelle fremtidige tilfæl­de kan være betrygget i, at Post Danmark overholder de gældende regler. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef