Notat til Statsrevisorerne

16-03-2021

Notat om beretning om Arbejdstilsynets tilsynseffektivitet

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 6/2020 om Arbejdstilsynets tilsynseffektivitet.

Notatet er baseret på en redegørelse fra beskæftigelsesministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Arbejdstilsynets arbejde med at udvikle en ny risikomodel for udvælgelse af virksomheder, der skal føres tilsyn med
  • Arbejdstilsynets arbejde med at måle tilsynseffektiviteten, herunder bl.a. opfølgning på effekten af dialog og vejledning i forbindelse med tilsynsbesøg og effektiviteten på tværs af tilsynscentrene.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef