Notat til Statsrevisorerne

02-03-2021

Notat om beretning om Skatteministeriets kontrol med A-skat

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 4/2020 om Skatteministeriets kontrol med A-skat. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra skatteministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen.  

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Skatteministeriets arbejde med at sikre, at der gennemføres en dokumenteret risikovurdering og efterfølgende kontrol, når virksomheder søger om registrering for A-skat
  • Skatteministeriets arbejde med at sikre, at virksomheder modtager en påmindelse om indberetning, uanset om virksomheden har oplyst en e-mailadresse til Skatteforvaltningen eller ej
  • Skatteministeriets arbejde med at sikre, at foreløbige fastsættelser erstattes af reel­le indberetninger, og at foreløbige fastsættelser fremover ikke forældes
  • Skatteministeriets arbejde med at anvende hjemlen til at give tvangsbøder
  • Skatteministeriets arbejde med at øge viden om fejl og svig med henblik på at sikre en høj regelefterlevelse på A-skatteområdet. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef