Notat til Statsrevisorerne

02-03-2021

Notat om beretning om arkæologiske undersøgelser

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 14/2017 om arkæologiske undersøgelser. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Kulturministeriets udarbejdelse af 2 manglende strategier for arkæologi på landjord og en plan for de 7 strategiers løbende opdatering samt Slots- og Kulturstyrelsens udarbejdelse af nye retningslinjer for behandling af sager om godkendelse af budgetter for arkæologiske undersøgelser
  • Kulturministeriets fastlæggelse af vejledende pristakster for arkæologiske undersøgelser
  • resultatet af Kulturministeriets arbejde med at afklare, hvordan kravene til regnskaberne fremadrettet skal være for at sikre nødvendig regnskabsmæssig kontrol med museernes arkæologiske virksomhed
  • Kulturministeriets præcisering af kravene til tilskudsvurderingen i vejledningen om arkæologiske undersøgelser og i retningslinjerne for godkendelse af budgetter for arkæologiske undersøgelser.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef