Notat til Statsrevisorerne

02-03-2021

Notat om beretning om Sundhedsplatformen

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 17/2017 om Sundhedsplatformen.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • resultatet af Region Hovedstadens arbejde med at opgøre de langsigtede konsekvenser for hospitalernes aktivitetsniveau og økonomi efter ibrugtagning af Sundhedsplatformen
  • resultatet af Region Hovedstadens arbejde med at forbedre korrekt registrering af aktivitet til Landspatientregisteret
  • resultatet af Region Hovedstadens arbejde med at sikre adgang til nødvendige data og rapporter.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef