Notat til Statsrevisorerne

02-03-2021

Notat om beretning om forløbet for flygtninge med traumer

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 6/2018 om forløbet for flygtninge med traumer. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Udlændinge- og Integrationsministeriets arbejde for systematisk videregivelse af helbredsoplysninger fra asylcentre til kommuner
  • Udlændinge- og Integrationsministeriets opfølgning på kommunernes vurdering af behov for helbredsundersøgelser for nyankomne flygtninge
  • Udlændinge- og Integrationsministeriets og Sund­hedsministeriets fælles afklaring af ansvaret for at følge op på videregivelse af sundhedsjournaler fra asylcentre til læger
  • Sundhedsministeriets og regionernes arbejde med at styrke og sikre, at patientrettigheder om 30 dages ventetid fungerer efter hensigten
  • Sundhedsministeriets og regionernes initiativer for at styrke koordineringen med kommunerne
  • Sundhedsministeriets arbejde med at monitore­re den specialiserede behandling af traumatisere­de flygtninge.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Udlændinge- og Integrationsministeriets arbejde for systematisk videregivelse af helbredsoplysninger fra asylcentre til kommuner
  • Sundhedsministeriets arbejde med at monitorere den specialiserede behandling af traumatiserede flygtninge.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef