Notat til Statsrevisorerne

25-05-2021

Notat om beretning om tilskudsforvaltningen i Statens Kunstfond

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 23/2018 om tilskudsforvaltningen i Statens Kunstfond. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Kulturministeriets implementering af initiativer, der skal forbedre tildelingen af tilskud, så det sikres, at tildelingskriterier er klare, at vurderinger følger offentliggjorte kriterier, og at der afgives korrek­te og fyldestgørende afslag. Det skal samtidig sikres, at alle udvalg har nedskrevne strategier, at begrundelser for inhabilitet bliver meddelt Statens Kunstfonds bestyrelse, og at der i udvalgene er en ensartet praksis for, hvornår der indhentes reviderede budgetter og projektbeskrivelser ved tildeling af delvise tilsagn.
  • Kulturministeriets implementering af et initiativ, som skal forbedre opfølgningen på tilskud, så der sikres en højere grad af dokumenterbar, systematiseret og ensartet tilgang til evaluering af alle puljer.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef