Notat til Statsrevisorerne

11-05-2021

Notat om beretning om jobcentrenes effektivitet

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 5/2018 om jobcentrenes effektivitet. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Beskæftigelsesministeriets arbejde med at inddrage viden om udgifter i den løbende opfølgning på beskæftigelsesindsatsen 
  • Beskæftigelsesministeriets initiativer for at styrke grundlaget for, at de mindst effektive jobcentre kan lære af de jobcentre, som opnår de bedste og varige resultater med de samme udgifter. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef