Notat til Statsrevisorerne

04-05-2021

Notat om beretning om folkeskolereformen

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2017 om folkeskolereformen.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • resultatet af Børne- og Undervisningsministeriets undersøgelse af vikardækningen i folkeskolen og af, hvor mange af de planlagte timer der gennemføres som planlagt, hvor mange der aflyses, og hvor mange der vikardækkes og vikarernes baggrund
  • resultatet af Børne- og Undervisningsministeriets og Finansministeriets undersøgelse af skolernes anvendelse af folkeskolelovens § 16 b
  • Børne- og Undervisningsministeriets initiativer i forlængelse af ovenfor nævnte undersøgelser
  • redegørelsen, som børne- og undervisningsministeren senest 5 år efter lovens ikrafttræden giver Folketinget om lovens virkning. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Børne- og Undervisningsministeriets initiativer i forhold til at reducere brugen af vikarer i folkeskolen
  • børne- og undervisningsministerens redegørelse om folkeskolereformen, som er udskudt til foråret 2021.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef