Notat til Statsrevisorerne

04-05-2021

Notat om beretning om ministeriernes arbejde med FN’s verdensmål i Danmark

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 1/2020 om ministeriernes arbejde med FN’s verdensmål i Danmark.

Notatet er baseret på redegørelser fra alle ministre med undtagelse af forsvarsministeren, kirkeministeren og statsministeren, hvis ministerier ikke indgik i undersøgelsen. Notatet handler om de initiativer, som ministrene har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • ministeriernes arbejde med at vurdere nye lovforslags konsekvenser for FN’s verdensmål og delmål
  • Danmarks Statistiks arbejde med at forbedre overblikket over fremdriften mod opfyldelse af FN’s verdensmål i Danmark.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef