Notat til Statsrevisorerne

14-06-2021

Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af forvaltningen af handicapområdet

Statsrevisorerne har anmodet Rigsrevisionen om en undersøgelse af forvaltningen af handicapområdet.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Social- og Ældreministeriet har understøttet, at kommunerne foretager en tilfredsstillende forvaltning af handicapområdet. Undersøgelsen forventes at omfatte 2 overordnede dele. I første del vil vi undersøge, om den kommunale forvaltning opfylder servicelovens bestemmelser på handicapområdet. I undersøgelsens anden del vil vi undersøge, om Social- og Ældreministeriets tilsyn med og opfølgning på kommunernes forvaltning af handicapområdet er tilfredsstillende. 

Hele notatet (PDF)

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef