Notat til Statsrevisorerne

26-01-2021

Notat om beretning om indsatsen for at fastholde udsatte unge i uddannelse

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 22/2019 om indsatsen for at fastholde udsatte unge i uddannelse. 

Notatet er baseret på redegørelser fra beskæftigelsesministeren og børne- og undervisningsministeren og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Beskæftigelsesministeriets opfølgning på kommunernes overholdelse af lovens bestemmelser om tilbud til de unge
  • Børne- og Undervisningsministeriets opfølgning på erhvervsskolernes efterlevelse af lovens krav om støtte til udsatte unge og på årsagerne til det høje frafald blandt de unge
  • Beskæftigelsesministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets indsats for at sikre overdragelse af oplysninger om den unges behov for støtte og risiko for frafald.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef