Notat til Statsrevisorerne

26-01-2021

Notat om beretning om 3 regioners beskyttelse af adgangen til it-systemer og sundhedsdata

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 4/2017 om 3 regioners beskyttelse af adgangen til it-systemer og sundhedsdata.

Der er i notatet fulgt op på de 3 regioners implementering af de tiltag, hvor Rigsrevisionen påpegede mangler.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om de 3 regioners arbejde med at nå i mål med hver deres sidste udestående tiltag. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef