Notat til Statsrevisorerne

26-01-2021

Notat om beretning om forebyggelse af hospitalsinfektioner

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 5/2017 om forebyggelse af hospitalsinfektioner. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

 • udviklingen i hospitalserhvervede infektioner, herunder om de nationale mål og indikatorer justeres, baseret på den årlige status på de nationale mål for sundhedsvæsenet
 • Region Hovedstadens og Region Midtjyllands arbejde med at sætte regionale og lokale delmål for hospitalserhvervede infektioner
 • Sundheds- og Ældreministeriets fremsættelse af et lovforslag, som skal være med til at sikre, at hospitalsafdelingerne kan personhenføre data i deres kvalitetsarbejde
 • regionernes opfølgning på, at retningslinjer for hånd- og uniformshygiejne efterleves
 • udviklingen i indfrielsen af de 3 mål i National handlingsplan for antibiotika til mennesker
 • Region Hovedstadens, Region Midtjyllands og Region Nordjyllands arbejde med at sætte mål for antibiotikaforbruget.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

 • udviklingen i hospitalserhvervede infektioner, herunder om de nationale mål og indikatorer justeres, baseret på den årlige status på de nationale mål for sundhedsvæsenet
 • Region Hovedstadens og Region Midtjyllands arbejde med at sætte regionale og lokale delmål for hospitalserhvervede infektioner
 • Sundheds- og Ældreministeriets udarbejdelse af hjemmelsgrundlaget, som skal væ­re med til at sikre, at hospitalsafdelingerne kan personhenføre data i deres kvalitets­arbejde
 • udviklingen i indfrielsen af de 3 mål i National handlingsplan for antibiotika til mennesker
 • Region Midtjyllands arbejde med at sætte mål for antibiotikaforbruget. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef