Notat til Statsrevisorerne

18-01-2021

Notat om peer review af Rigsrevisionen i 2021

Rigsrevisor orienterer i notatet Statsrevisorerne om formålet og indholdet af det peer review (ekstern evaluering) af Rigsrevisionens revisionspraksis, som blev igangsat i efteråret 2020, og som afsluttes i december 2021. Med gennemførelsen af dette peer review får Rigsrevisionen en objektiv og professionel vurdering af vores revisionspraksis samt forslag og bidrag til yderligere udvikling og forbedringer.

Hele notatet (PDF)

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef