Notat til Statsrevisorerne

12-01-2021

Notat om beretning om gevinstrealisering i statslige it-projekter

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 21/2019 om gevinstrealisering i statslige it-projekter.

Notatet er baseret på redegørelser fra ministerierne og handler om de initiativer, som ministerierne vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • ministeriernes opfølgning på, om gevinsterne ved deres it-projekter bliver realiseret eller ej
  • ministeriernes realisering af gevinsterne ved deres it-projekter
  • ministeriernes grundlag for at forvente gevinster
  • Finansministeriets initiativer til at forbedre ministeriernes opstilling af og opfølgning på gevinster – også efter idriftsættelse.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef