Notat til Statsrevisorerne

23-02-2021

Notat om beretning om Danmarks Statistiks kvalitet og produktivitet

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 2/2020 om Danmarks Statistiks kvalitet og produktivitet. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra social- og indenrigsministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:  

  • Danmarks Statistiks arbejde med at gøre kvalitetssikringen af statistikkerne mere ensartet
  • Danmarks Statistiks arbejde med at realisere de målsatte effektiviseringer – særligt projektet om standardiseret fejlsøgning
  • Danmarks Statistiks arbejde med at afklare mulighederne for at opgøre produktivitet.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef