Notat til Statsrevisorerne

09-02-2021

Notat om beretning om byggeriet af Niels Bohr Bygningen

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 2/2020 om byggeriet af Niels Bohr Bygningen. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra boligministeren og handler om de initiativer, som ministeren har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen bemærker, at ministeransvaret for Bygningsstyrelsen, herunder også færdiggørelsen af Niels Bohr Bygningen, med ressortændringen af 21. januar 2021 hører under Transportministeriets ressort. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen på følgende områder:

  • Transportministeriets arbejde med at formalisere de gennemførte ændringer
  • Transportministeriets arbejde med at færdiggøre Niels Bohr Bygningen
  • Transportministeriets arbejde med at afklare, om den dialogbaserede model fortsat skal anvendes i fremtidige byggeprojekter.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef