Notat til Statsrevisorerne

02-02-2021

Notat om beretning om myndighedernes brug af tolkeydelser

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 12/2017 om myndighedernes brug af tolkeydelser. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Justitsministeriets og Udlændinge- og Integrationsministeriets arbejde med at sikre, at kontrakten med en kommende leverandør af tolkeydelser lever op til kravene til kvaliteten af tolkeydelserne
  • Sundhedsministeriets arbejde med og implementering af certificeringsordningen på sundhedsområdet samt Justitsministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Sundhedsministeriets samarbejde om at analysere mulighederne for at udbre­de certificeringsordningen til andre områder i den offentlige sektor, med henblik på at behovet for tolkeydelser af tilfredsstillende kvalitet imødekommes
  • Ministeriernes og regionernes arbejde med at etablere et tilfredsstillende tilsyn med myndighedernes brug af tolke og kvaliteten af tolkeydelser­ne.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen i forhold til følgende områder: 

  • Justitsministeriets arbejde med at etablere et tilfredsstillende tilsyn med myndighedernes brug af tolke og kvaliteten af tolkeydelser
  • Udlændinge- og Integrationsministeriets og Justitsministeriets arbejde med at sik­re, at kontrakterne med kommende leverandører af tolkeydelser lever op til ministeriernes krav til kvaliteten af tolkeydelserne.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef