Notat til Statsrevisorerne

02-02-2021

Notat om beretning om beskyttelse mod ransomwareangreb

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2017 om beskyttelse mod ransomwareangreb. 

Der er i notatet fulgt op på institutionernes implementering af de tiltag, hvor Rigsrevisionen påpegede mangler. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Sundhedsdatastyrelsens og Banedanmarks arbejde med at sikre, at institutionerne opfylder de ufravigelige krav til it-sikkerhed
  • Udenrigsministeriets arbejde med at implementere de mitigerende foranstaltninger, og at ministeriet kan dokumentere, at de mitigerende foranstaltninger kan kompensere for manglende implementering af de ufravigelige krav til it-sikkerheden
  • Sundhedsdatastyrelsens, Udenrigsministeriets, Banedanmarks og Beredskabsstyrelsens arbejde med at sikre, at de opfylder de resterende tiltag.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef