Notat til Statsrevisorerne

02-02-2021

Notat om beretning om Forsvarets lagre

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 12/2014 om Forsvarets lagre.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Forsvarets arbejde med at udarbejde et styringsgrundlag, som beskriver formålet med lagrene, hvilke behov de skal dække, og hvordan de optimeres
  • Forsvarets arbejde med at sikre en bedre styring af lagrene
  • Forsvarets arbejde med at identificere og bortskaffe materiel, som ikke længere skal anvendes. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Forsvarsministeriets arbejde med at sikre en bedre styring af lagrene
  • Forsvarsministeriets arbejde med at identificere og bortskaffe materiel.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef