Notat til Statsrevisorerne

07-12-2021

Notat om beretning om SKATs indsatsstrategi (II)

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 13/2010 om SKATs Indsatsstrategi (II). 

Der er i notatet fulgt op på Skatteministeriets videre arbejde med at udvikle nye mål for borgernes og virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne, som skal erstatte det hidtidige skattegabsmål. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef