Notat til Statsrevisorerne

07-12-2021

Notat om beretning om revisionen af statens forvaltning i 2020

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 19/2020 om revisionen af statens forvaltning i 2020. 

Notatet er baseret på ministrenes redegørelser om de initiativer, som ministerierne har iværksat og planlægger at iværksætte som følge af beretningen. 

Ministerierne har taget initiativer til at bringe deres forvaltning i overensstemmelse med de regler og forudsætninger, som Folketinget har fastlagt, og til at etablere systemer og processer, der understøtter, at deres forvaltning af udvalgte emner er sparsommelig, produktiv og effektiv. Rigsrevisionen vil rapportere om udviklingen i udvalgte sager i kommende beretninger om revisionen af statens forvaltning.

Rigsrevisionen vurderer på den baggrund, at sagen om revisionen af staten forvaltning i 2020 kan afsluttes.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef