Notat til Statsrevisorerne

07-12-2021

Notat om beretning om forløbet for flygtninge med traumer

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 6/2018 om forløbet for flygtninge med traumer. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Udlændinge- og Integrationsministeriets arbejde for systematisk videregivelse af helbredsoplysninger fra asylcentre til kommuner
  • Sundhedsministeriets arbejde med at monitorere den specialiserede behandling af traumatiserede flygtninge. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef