Notat til Statsrevisorerne

07-12-2021

Notat om beretning om flytningen af den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veterinærområdet

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 10/2018 om flytningen af den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veterinærområdet. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • resultatet af Miljø- og Fødevareministeriets (nu Fødevareministeriets) arbejde med at skabe klare rammer for bevillingsanvendelsen inden for forskningsbaseret myndighedsbetjening på veterinærområdet i forhold til forskning, rådgivning og indirekte omkostninger
  • resultatet af Uddannelses- og Forskningsministeriets arbejde med at opdatere de overordnede retningslinjer for den forskningsbaserede myndighedsbetjening med hensyn til krydssubsidiering og konsekvensanalyser
  • resultatet af Uddannelses- og Forskningsministeriets overvejelser i forhold til ministeriets tilsynsrolle. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen i forhold til alle 3 områder.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef