Notat til Statsrevisorerne

17-08-2021

Notat om beretning om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 17/2015 om tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris tilpasning af resurserne til tilsynsopgaven i Landbrugsstyrelsen
  • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris opfølgning på fondenes overvejelser om, hvordan opslag bedst annonceres, og på, om fondene følger de nye regler om brugen af tildelingskriterier
  • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris og fondenes arbejde med at opstille klare effektmål for fondene og følge op på disse i evaluering
  • Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris vurdering af behovet for at evaluere den samlede tilskudsordning.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef