Notat til Statsrevisorerne

17-08-2021

Notat om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 26/2013 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. 

Der er i notatet fulgt op på udviklingen i fejl på arealordningerne for græs- og naturarealer. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef