Notat til Statsrevisorerne

17-08-2021

Notat om beretning om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder 

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 6/2015 om SKATs kontrolindsats over for små og mellemstore virksomheder. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:  

  • udviklingen i virksomhedernes regelefterlevelse og størrelsen på skattegabet, som opgøres i SKATs complianceundersøgelse
  • SKATs arbejde med at nedbryde skattegabsmålet i delmål, som i højere grad kan belyse kontrolindsatsens resultater på kortere og længere sigt
  • udviklingen i virksomhedernes oplevede opdagelsesrisiko, som opgøres i SKATs holdningsundersøgelse.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef