Notat til Statsrevisorerne

17-08-2021

Notat om beretning om sagsbehandlingstider og produktivitet i Nævnenes Hus

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 12/2020 om sagsbehandlingstider og produktivitet i Nævnenes Hus. 

Notatet er baseret på en redegørelse fra erhvervsministeren og handler om de initiativer, som ministeren vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • udviklingen i sagsbehandlingstiderne i Nævnenes Hus
  • den fortsatte afvikling af beholdningen af sager fra før den 1. juni 2018 inden for Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet
  • Erhvervsministeriets fastsættelse af mål for produktiviteten i Nævnenes Hus og opfyldelsen heraf.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

 

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef