Notat til Statsrevisorerne

27-04-2021

Notat om beretning om klimabistand til udviklingslande

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 9/2020 om klimabistand til udviklingslande.

Notatet er baseret på redegørelser fra udviklingsministeren og klima-, energi- og forsyningsministeren og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Udenrigsministeriets præcisering af opgørelsen af klimabistand
  • Udenrigsministeriets arbejde med at styrke målretningen af programmer, hvor klima indgår som delmål
  • Udenrigsministeriets og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets opfølgning på effekten af klimabistand og de 2 ministeriers afrapportering af resultater og effekt af klimabistanden.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

 

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef