Notat til Statsrevisorerne

27-04-2021

Notat om beretning om statens brug af konsulenter

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 20/2013 om statens brug af konsulenter. 

Der er i notatet fulgt op på de undersøgte virksomheders arbejde med at sikre kvaliteten af registreringerne i indkøbsdatabasen. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef