Notat til Statsrevisorerne

13-04-2021

Notat om beretning om statens ejerskabsudøvelse i selskaber med flere ejere

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 16/2017 om statens ejerskabsudøvelse i selskaber med flere ejere. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Uddannelses- og Forskningsministeriets arbejde med det strategiske ejerskabsdokument for NORDUnet A/S og ministeriets opfølgning på udviklingen i selskabet
  • Kulturministeriets strategiske overvejelser om ejerskabsvaretagelsen i Dansk BiblioteksCenter A/S frem til et eventuelt salg
  • Finansministeriets og Transportministeriets arbejde med risici i de strategiske ejerskabsdokumenter. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Transportministeriets arbejde med risici i det strategiske ejerskabsdokument for Metroselskabet I/S.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef