Notat til Statsrevisorerne

13-04-2021

Notat om beretning om uddannelsesinstitutioners finansiering af bygninger og grunde

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 1/2019 om uddannelsesinstitutioners finansiering af bygninger og grunde. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • resultatet af den tværministerielle arbejdsgruppes overvejelser om regulering af området
  • Uddannelses- og Forskningsministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets tilsyn med de selvejende uddannelsesinstitutioners gældsætning, herunder hvordan det vurderes, om institutionerne er overbelånte
  • Uddannelses- og Forskningsministeriets og Børne- og Undervisningsministeriets arbejde med at sikre, at uddannelsesinstitutionerne udviser omhyggelighed ved finansieringen af bygninger og grunde. 

Rigsrevisionen vil på den baggrund afslutte sagen i forhold til Uddannelses- og Forskningsministeriet, men vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om følgende på Børne- og Undervisningsministeriets område: 

  • Børne- og Undervisningsministeriets styrkede tilsyn med de selvejende uddannelses­institutioners gældsætning, herunder ministeriets udarbejdelse af nøgletalsindikatorer, der kan anvendes i ministeriets eksisterende risikobaserede tilsyn
  • Børne- og Undervisningsministeriets arbejde med at sikre, at uddannelsesinstitutio­nerne udviser omhyggelighed ved finansieringen af bygninger og grunde, herunder ministeriets påtænkte retningslinjer for uddannelsesinstitutioners strategier for den finansielle risikostyring, samt arbejdet med at styrke bestyrelseskompetencerne på erhvervsskolerne.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

 

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef