Notat til Statsrevisorerne

06-04-2021

Notat om beretning om Danmarks indsats i Arktis

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis. 

Der er i notatet fulgt op på Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets (nu Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet) arbejde med at sikre, at produktionen af søkort for Grønland følger den fastlagte plan frem mod målet om 73 søkort i 2018 (Geodatastyrelsen overgik fra Miljøministeriet til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet i juni 2015). 

Rigsrevisionen har valgt at foretage opfølgningen primo 2021, fordi Miljø- og Fødevareministeriet (nu Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet) i notatet til Statsrevisorerne af 12. juni 2018 oplyste, at produktionen af grønlandske søkort frem til udgangen af 2020 ville være under genetablering, og fordi der ikke forelå en ny plan for produktionen af de resterende 41 søkort. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • hvorvidt Geodatastyrelsen indfrier de planlagte årlige mål for produktionen af grøn­landske søkort, så det sikres, at den samlede produktion af søkort realiseres inden udgangen af 2026. 

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef