Notat til Statsrevisorerne

Nyhed

Notat om beretning om beslutningsfasen i statslige it-projekter

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 5/2020 om beslutningsfasen i statslige it-projekter. 

Notatet er baseret på redegørelser fra ministrene og handler om de initiativer, som ministrene har iværksat eller vil iværksætte som følge af beretningen. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om: 

  • Finansministeriets, Justitsministeriets og Skatteministeriets arbejde med at sikre, at ministeriernes it-projekter fremover bliver risikovurderet i analysefasen
  • Finansministeriets, Justitsministeriets og Skatteministeriets arbejde med at dokumentere, at ministerierne fremover vælger teknisk løsning, udviklingsmetode og indkøbsform med udgangspunkt i, hvad der er bedst egnet i det enkelte it-projekt. 

Hele notatet (PDF)