Notat til Statsrevisorerne

17-11-2020

Notat om beretning om veterinært laboratoriebyggeri på DTU

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 19/2017 om veterinært laboratoriebyggeri på DTU.

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:

  • Uddannelses- og Forskningsministeriets orienterende aktstykke til Finansudvalget
  • Status på Transport-og Boligministeriets behandling af sagen om de 80,3 mio. kr. fra laboratoriepuljen.

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF) Følg sagen