Notat til Statsrevisorerne

17-11-2020

Notat om beretning om outsourcede persondata

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 15/2019 om outsourcede persondata.

Notatet er baseret på redegørelser fra alle ministre med undtagelse af udenrigsministeren, idet ministeriet ikke indgik i den tværgående undersøgelse. Notatet handler om de initiativer, som ministrene vil iværksætte som følge af Statsrevisorernes bemærkninger og beretningens konklusioner.

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:

  • Beskæftigelsesministeriets, Erhvervsministeriets, Finansministeriets, Forsvarsministeriets, Justitsministeriets, Kirkeministeriets, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets, Miljø- og Fødevareministeriets, Region Midtjyllands, Skatteministeriets, Soci­al- og Indenrigsministeriets, Sundheds- og Ældreministeriets, Transport- og Boligministeriets og Uddannelses- og Forskningsministeriets indsats med at udarbejde risikovurderinger
  • Erhvervsministeriets, Justitsministeriets, Region Midtjyllands og Sundheds- og Ældreministeriets indsats med at indgå databehandleraftaler
  • Beskæftigelsesministeriets, Finansministeriets, Forsvarsministeriets, Justitsministeriets, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets, Kulturministeriets, Region Midtjyllands, Sundheds- og Ældreministeriets, Transport- og Boligministeriets, Uddannelses- og Forskningsministeriets og Udlændinge- og Integrationsministeriets indsats med at udføre tilsyn
  • Datatilsynets arbejde med at indføre et risikobaseret tilsyn.

Hele notatet (PDF) Følg sagen