Beretninger til Statsrevisorerne

20-11-2020

Beretning om Danmarks Statistiks kvalitet og produktivitet

Beretningen handler om Danmarks Statistiks kvalitet og produktivitet.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Danmarks Statistiks arbejde med at sikre kvalitet og produktivitet har været tilfredsstillende, og om kvaliteten og produktiviteten har udviklet sig positivt i perioden 2015-2019. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen: 

  • Har Danmarks Statistik haft en tilfredsstillende kvalitetssikring, og har kvaliteten udviklet sig positivt i perioden 2015-2019?
  • Har Danmarks Statistik gennemført effektiviseringer på tilstrækkelig vis, og har produktiviteten udviklet sig positivt i perioden 2015-2019?

Rigsrevisionen vurderer, at Danmarks Statistiks arbejde med at sikre kvalitet og produktivitet, herunder at effektivisere statistikproduktionen, ikke i tilstrækkelig grad har været tilfredsstillende. Kvaliteten for 2 ud af 3 undersøgte kvalitetsprincipper har ikke udviklet sig positivt, hvorimod produktiviteten har udviklet sig positivt i perioden 2015-2019. Konsekvensen er, at der er risiko for, at statistikker, som anvendes til at underbygge beslutninger, debat og forskning, kan være fejlbehæftede.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i efteråret 2019.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Beretning om Skatteministeriets kontrol med A-skat

Beretningen handler om Skatteministeriets kontrol med A-skat.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Skatteministeriet i tilfredsstillende grad kontrollerer, om virksomheder indberetter den korrekte A-skat. Rigsrevisionen besvarer følgende spørgsmål i beretningen:

  • Har Skattestyrelsen en tilstrækkelig visitering af virksomheder, der ansøger om re­gistrering for A-skat?
  • Har Skattestyrelsen en tilstrækkelig opfølgning over for indberetningspligtige virk­somheder, der ikke indberetter A-skat?
  • Er Skattestyrelsens vejledning og kontrol med virksomheder, der indberetter A-skat, i tilstrækkelig grad baseret på risiko og væsentlighed?

Rigsrevisionen vurderer, at Skatteministeriets kontrol af, om virksomheder indberetter den korrekte A-skat, ikke er helt tilfredsstillende. Konsekvensen er, at der i noget omfang er risiko for fejl og svig med indberetning af A-skat og dermed et tab af skatteindtægter.

Rigsrevisionen har selv taget initiativ til undersøgelsen i oktober 2019.

Kort fortalt (PDF) Hele beretningen (PDF)

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef