Notat til Statsrevisorerne

Notat om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af ministeriernes implementering af og opfølgning på verdensmålene

Statsrevisorerne har anmodet Rigsrevisionen om en undersøgel­se af ministeriernes implementering af og opfølgning på verdensmålene. FN’s 17 verdensmål er på globalt plan udmøntet i 169 delmål og 244 indikatorer. Den daværende danske regering udgav i 2017 en handlingsplan for Dan­marks opfølgning på verdensmålene. Denne plan indeholder 37 nationale målsæt­ninger og 49 nationale indikatorer.

Rigsrevisionen foreslår en undersøgelse af status for ministeriernes implementering af og opfølgning på FN’s verdensmål og delmål og ministeriernes implementering af og opfølgning på de nationale målsætninger, som fremgik af den tidligere regerings handlingsplan. Den foreslåede undersøgelse omfatter desuden en vurdering af Danmarks Statistiks rapportering af danske data om verdensmålene til FN og en vurdering af ministeriernes rapportering til Folketinget om fremdriften i forhold til de nationale målsætninger.


Pressechef: Lisbeth Sørensen, tlf. 33 92 85 06.

 

Tilbage til oversigt

Senest opdateret den 27. januar 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00