Notat til Statsrevisorerne

15-12-2020

Notat om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2019

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 19/2019 om revisionen af statsregnskabet for 2019. 

Notatet er baseret på redegørelser fra samtlige ministre om de initiativer, som ministerierne har iværksat og planlægger at iværksætte som følge af beretningen. 

Ministerierne har taget initiativer til at rette op på fejl i statsregnskabet for 2019 og til at forbedre forvaltningen af kommende regnskaber. Rigsrevisionen vil gennemgå og vurdere initiativerne i den årlige revision. Rigsrevisionen vil rapportere om udviklingen i sagerne i en kommende beretning om revisionen af statsregnskabet. 

Rigsrevisionen vurderer på den baggrund, at sagen om revisionen af statsregnskabet for 2019 kan afsluttes.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef