Notat til Statsrevisorerne

15-12-2020

Notat om beretning om indsatsen over for hjemløse

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder:  

 • Socialministeriets initiativer til, at flere hjemløse får tilbudt og udarbejdet handleplaner af kommunerne
 • Socialministeriets initiativer til at nedbringe opholdstiden på forsorgshjem og de konkrete resultater heraf
 • Socialministeriets afdækning af årsagerne til de stigende opholdstider på forsorgshjem
 • Socialministeriets initiativer i forhold til at vurde­re og sikre, at kommunerne etablerer det nødvendi­ge antal pladser på forsorgshjem til hjemløse
 • Socialministeriets afdækning af årsagerne til de store forskelle i stigningen i kommunernes refusionshjemtagelse til ophold på forsorgshjem
 • de konkrete resultater af Socialministeriets initiativer i forhold til unge hjemløse, herunder ministeriets initiativer i forhold til at få kommunerne til at etablere de nødvendige alternative opholdssteder til unge hjemløse
 • Boligministeriets arbejde med at afdække, om kommunerne anvender mulighederne i almenboligloven for at tilvejebringe passende boliger til hjemløse, de eventuelle barrierer herfor, og hvilke initiativer afdækningen medfører. 

Rigsrevisionen vil fortsat følge udviklingen og orientere Statsrevisorerne om:  

 • Social- og Indenrigsministeriets initiativer til, at flere hjemløse får tilbudt og udarbejdet handleplaner af kommunerne
 • Social- og Indenrigsministeriets initiativer til at nedbringe opholdstiden på forsorgshjem og de konkrete resultater heraf
 • Social- og Indenrigsministeriets initiativer i forhold til at vurdere og sikre, at kommunerne etablerer det nødvendige antal pladser på forsorgshjem til hjemløse
 • de konkrete resultater af Social- og Indenrigsministeriets initiativer i forhold til un­ge hjemløse, herunder ministeriets initiativer til at få kommunerne til at etablere de nødvendige alternative opholdssteder til unge hjemløse.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef