Notat til Statsrevisorerne

15-12-2020

Notat om beretning om Forsvarets fraflytning af Grønnedal

Rigsrevisionen følger i dette notat op på beretning nr. 11/2013 om Forsvarets fraflytning af Grønnedal. 

Der er i notatet fulgt op på følgende områder: 

  • Hvorvidt det fortsat er relevant at indgå en aftale om oprydning i forbindelse med fraflytning, da forudsætningerne har ændret sig, i og med at Forsvaret har valgt at bibeholde sin tilstedeværelse i Grønnedal.
  • Hvorvidt der er indgået aftale om og iværksat nedbrydning af bygninger og miljøoprydning i Grønnedal. Med afsæt i et møde mellem den daværende forsvarsminister og landsstyreformanden i 2017, blev det via en fælles pressemeddelelse meldt ud, at Forsvarsministeriet med start i 2018 ville iværksætte fjernelse af bygninger og miljøoprydning i Grønnedal. 

Rigsrevisionen vurderer, at sagen kan afsluttes.

Hele notatet (PDF) Følg sagen

Kontakt

Lisbeth Sørensen
Pressechef