Lovgrundlag

Rigsrevisionen arbejder ud fra rigsrevisorloven og instruks for rigsrevisor.

I rigsrevisorloven kan du orientere dig om, hvem Rigsrevisionen reviderer, og hvilke dokumenter Rigsrevisionen kan få adgang til.

Instruks for rigsrevisor handler om Rigsrevisionens forhold til offentligheden samt sagsbehandling. Det fremgår af instruksen, at bestemmelserne i forvaltningsloven og offentlighedsloven finder tilsvarende anvendelse i Rigsrevisionen med få undtagelser og præciseringer.

For yderligere information, kontakt Niels Gyldenvang Steffensen (tlf. 33 92 83 46).

Senest opdateret den 15. december 2017

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00