Sådan indberetter du til Rigsrevisionens whistleblowerordning

Her kan du læse nærmere om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du indberetter til Rigsrevisionens whistleblowerordning. 

Du skal sende din henvendelse til whistleblowerordningen til whistleblower@rigsrevisionen.dk

Vi kontakter dig, hvis vi har behov for yderligere oplysninger. Hold derfor jævnligt øje med din indbakke. Skriv gerne til os, hvis du har yderligere oplysninger, der kan belyse din indberetning. 

Din anonymitet

Hvis du vil være anonym, anbefaler vi dig at være opmærksom på nedenstående punkter, så du sikrer dig så godt som muligt mod at afsløre eller sandsynliggøre din identitet. 

 • Opret en mailkonto, som du kun benytter til indberetningen.
 • Giv mailkontoen et navn, der ikke afslører dig.
 • Sørg for, at vedhæftede dokumenter ikke afslører din identitet. Bemærk, at nogle dokumenttyper kan indeholde informationer om, hvem der har oprettet eller redigeret dokumentet (metadata).
 • Hvis du er ansat i Rigsrevisionen, anbefaler vi, at du ikke benytter Rigsrevisionens netværk, men i stedet sender din indberetning fra et offentligt netværk, fx på et bibliotek. 

Hvad skal du beskrive?

Skriv gerne så mange oplysninger som muligt. Jo mere detaljeret, du kan skrive din indberetning, jo bedre muligheder har vi for at undersøge den. Vi anbefaler, at du som minimum besvarer nedenstående spørgsmål. 

 • Navn og telefonnummer (hvis du ønsker at oplyse det).
 • Hvad er dit forhold til Rigsrevisionen? (ansat, tidligere ansat, kommende ansat, samarbejdspartner m.m.)
 • Hvad ønsker du at indberette om?
 • Hvordan har du fået kendskab til forholdet?
 • Hvornår har forholdet fundet sted? (skriv start, slut og varighed)
 • Hvilke personer er involverede i forholdet?
 • Hvilke personer kan vide mere om forholdet?
 • Har du tidligere henvendt dig til andre om forholdet?

Kontakt

Samuel Holm
Specialkonsulent