Borgerhenvendelser

Hvis du som borger, interesseorganisation e.l. har spørgsmål om eller kommentarer til vores virksomhed, er du velkommen til at kontakte os via info@rigsrevisionen.dk eller til:

Rigsrevisionen
Landgreven 4
1301 København K

Håndtering af borgerhenvendelser

Rigsrevisionen sætter pris på at blive orienteret om forhold, som borgerne mener kan have vores interesse, og vi gennemgår dem derfor altid og besvarer alle relevante henvendelser.

Journalisering af borgerhenvendelser

Efter offentlighedslovens § 15 er der en pligt til at journalisere dokumenter, der modtages som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med myndighedens virksomhed, hvis dokumentet har betydning for en sag eller sagsbehandlingen i øvrigt. Som udgangspunkt vil vi ikke journalisere borgerhenvendelser, men anvendes en borgerhenvendelse som led i vores revisionsarbejde, journaliseres henvendelsen i vores journaliseringssystem, og så vil reglerne om persondataforordningen gælde. 

Kontakt

Niels Gyldenvang Steffensen
Kontorchef