Orientering om, at Rigsrevisionen indhenter personoplysninger til en opgave med revision

Undersøgelse af Udlændinge- og Integrationsministeriets håndtering af sagsbehandlingstiden for familiesammenføringssager

I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 14, stk. 5, litra b, orienteres der hermed om, at Rigsrevisionen indhenter personoplysninger som led i en undersøgelse af Udlændinge- og Integrationsministeriets håndtering af sagsbehandlingstiden for familiesammenføringssager.

I forbindelse med revisionen har Rigsrevisionen anmodet Udlændinge- og Integrationsministeriet om personhenførbare data om registreringer af sagsbehandlingen af alle familiesammenføringssager i Udlændingestyrelsens og Udlændingenævnets sagsbehandlersystemer for perioden 2016-2022. Herudover indhenter Rigsrevisionen personhenførbare data om løn og tidsregistrering for alle medarbejdere, der har sagsbehandlet familiesammenføringssager i perioden.

Formålet med Rigsrevisionens revision er at få indblik i sagsbehandlingsprocessen for familiesammenføringssager, og hvordan Udlændinge- og Integrationsministeriet håndterer sagsbehandlingstiden. Revisionen omhandler ikke den enkelte ansøger, medarbejder eller den konkrete sag, og revisionen har ingen sagsbehandlingsmæssige konsekvenser for den enkelte ansøger og dennes familie. Rigsrevisionen får ikke adgang til flere personoplysninger om den enkelte ansøger, end vedkommende selv kan få adgang til. Rigsrevisionens resultater rapporteres i en beretning til Statsrevisorerne. Beretningen vil ikke indeholde personhenførbare oplysninger.

Retsgrundlaget for Rigsrevisionens behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra g, jf. artikel 6, stk. 1, litra e, sammenholdt med rigsrevisorlovens § 4 og § 12.

Rigsrevisionen anvender bl.a. kryptering (sikker mailpost) og adgangsstyring til sagerne. Rigsrevisionen sletter alle indhentede data, når undersøgelsen er afsluttet, forventeligt i juni 2024. 

Den registrerede (den, hvis personoplysninger, vi behandler) har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder. Læs mere herom i vores persondatapolitik under punktet ”Dine rettigheder som registreret”. 

Hvis der i øvrigt er spørgsmål til Rigsrevisionens behandling af personoplysninger, kan man kontakte Rigsrevisionens databeskyttelsesrådgiver (DPO): 

Britt Scherfig
E: bsc@rigsrevisionen.dk
T: 33 92 84 26

Som registreret kan man klage til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside

Læs mere her om Rigsrevisionens behandling af personoplysninger.

Kontakt

Niels Gyldenvang Steffensen
Kontorchef