Orientering om, at Rigsrevisionen indhenter personoplysninger til en opgave med revision

Undersøgelse af indsatsen for at fastholde udsatte unge i uddannelse

I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 14, stk. 5, litra b, orienteres der hermed om, at Rigsrevisionen indhenter personoplysninger som led i en opfølgning på beretning om indsatsen for at fastholde udsatte unge i uddannelse.

I forbindelse med revisionen har Rigsrevisionen anmodet Beskæftigelsesministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet om ydelsesdata for unge (18-30 år) på uddannelseshjælp i perioden 2018-2022 og data for optag og gennemførelse på erhvervsuddannelserne i samme periode.

Formålet med Rigsrevisionens revision er at få indblik i lovmedholdeligheden i kommunernes sagsbehandling på beskæftigelsesområdet og gennemførelsesprocenten på erhvervsuddannelserne for de unge, der er overgået fra uddannelseshjælp til en erhvervsuddannelse. Revisionen omhandler ikke den enkelte unge eller den konkrete sag, og revisionen har ingen sagsbehandlingsmæssige konsekvenser for den enkelte unge. Rigsrevisionens resultater rapporteres i et notat til Statsrevisorerne. Notatet vil ikke indeholde personhenførbare oplysninger.

Retsgrundlaget for Rigsrevisionens behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og databeskyttelseslovens § 11 sammenholdt med rigsrevisorlovens § 4 og § 12.

Rigsrevisionen anvender bl.a. kryptering (sikker mailpost) og adgangsstyring til sagerne. Rigsrevisionen sletter data, når undersøgelsen er afsluttet, forventeligt i november 2023. 

Den registrerede (den, hvis personoplysninger, vi behandler) har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder. Læs mere herom i vores persondatapolitik under punktet ”Dine rettigheder som registreret”. 

Hvis der i øvrigt er spørgsmål til Rigsrevisionens behandling af personoplysninger, kan man kontakte Rigsrevisionens databeskyttelsesrådgiver (DPO): 

Britt Scherfig
E: bsc@rigsrevisionen.dk
T: 33 92 84 26

Som registreret kan man klage til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside

Læs mere her om Rigsrevisionens behandling af personoplysninger.

Kontakt

Niels Gyldenvang Steffensen
Kontorchef