Når du søger job hos Rigsrevisionen

Information om dine rettigheder 

Du har søgt en ledig stilling i Rigsrevisionen. For at kunne besvare din ansøgning har vi registreret dit navn og din adresse i vores it-system sammen med din ansøgning. Det har vi pligt til at informere dig om. 

Du har fået særskilt information om dine rettigheder, da du oprettede dig i Statens eRekruttering, så det er ikke yderligere beskrevet her.  

Vi skal også informere dig om, at du har nogle rettigheder, fordi vi har registreret oplysninger om dig.

Det følger af EU’s databeskyttelsesforordning (2016/679/EU) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018). Både databeskytttelsesforordningen og databeskyttelsesloven gælder for Rigsrevisionen. 

Grundlaget for vores registrering og behandling af oplysninger er rigsrevisorloven, databeskyttelsesforordningen (artikel 6, stk. 1, artikel 7, stk. 1, og artikel 10) og databeskyttelsesloven (§§ 11 og 12). 

Dine rettigheder

  • Du har ret til at få at vide, at vi har samlet (modtaget) oplysninger om dig og gemt dem i vores it-system – det ved du nu.
  • Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger om dig vi har samlet (modtaget) og brugt i vores behandling af din ansøgning. Du har også ret til at vide, hvor vi har oplysningerne fra (hvis vi ikke har dem fra dig selv), og du har ret til at se oplysningerne.
  • Du har ret til at bede om, at vi retter eller sletter oplysninger, hvis du mener, at de fx er forkerte eller giver et forkert indtryk. Og vi har pligt til at tage stilling til din anmodning.

Vi søger yderligere oplysninger om enkelte ansøgere

Efter personlige samtaler med udvalgte ansøgere vil vi i visse tilfælde – og kun efter aftale med ansøgeren – søge yderligere oplysninger om den ansøger, som vi skønner er bedst kvalificeret. Vi vil også bede dig sende en straffeattest, ligesom vi i visse tilfælde søger oplysninger hos Politiets Efterretningstjeneste, hvis vi vurderer, at der er behov for, at du bliver sikkerhedsgodkendt. Det gør vi dog kun, hvis du giver samtykke hertil. Det kan også være, at vi beder dig om at sende os flere oplysninger.

Hvis du siger nej til, at vi kan søge yderligere oplysninger, må du forvente at få afslag på din ansøgning. 

Vi opbevarer oplysningerne, indtil spørgsmålet om ansættelse er afgjort, hvorefter de slettes, medmindre du har fået jobbet hos os. 

Databeskyttelsesrådgiver

Rigsrevisionen har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som bl.a. har til opgave at vejlede om de registreredes rettigheder. Hun hedder Britt Scherfig og kan kontaktes på dpo@rigsrevisionen.dk og på tlf. 33 92 84 26.

Flere oplysninger

Du kan finde flere oplysninger om dataforordningen og databeskyttelsesloven på Data­tilsynets hjemmeside

Klageadgang

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over indsamling og registrering mv. af oplysninger om dig:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Tlf: 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

Senest opdateret den 23. september 2020

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00