Et job med udfordringer og mening


Rigsrevisionen er en uafhængig institution under Folketinget og er en del af den parlamentariske kontrol. Vi arbejder i spændingsfeltet mellem Folketinget og forvaltningen. Det betyder, at der er høje krav til den faglige kvalitet i revisionen. Du får et solidt kendskab til staten og det statslige system samt et stort indblik i forvaltningspolitiske problemstillinger. Dit arbejde behandles af Statsrevisorerne og omtales i medierne. Derfor er dit arbejde med til at gøre en forskel for samfundet.

 

 

Selvstændighed og fleksibilitet

 
Som medarbejder i Rigsrevisionen er du selv med til at tilrettelægge dit arbejde og har stor indflydelse på opgaverne. Vi er en fleksibel arbejdsplads, hvor fleksibiliteten går begge veje - vi yder fleksibilitet i forhold til din situation og dine behov, og samtidig forventer vi, at du træder til, når der er travlt, og det haster med at løse opgaverne. For at understøtte fleksibiliteten bliver du udstyret med bærbar pc og eventuelt mobiltelefon ved ansættelsen. Du kan koble op til Rigsrevisionens netværk hjemmefra og har mulighed for at arbejde hjemme i forhold til konkrete opgaver, som aftales med din chef.

Gennemsnitligt har vi en 37-timers arbejdsuge (inkl. frokost), men der vil være perioder med ekstra travlhed. Vi har flekstid, så du har gode muligheder for at skabe balance mellem karriere og fritid.

 

 

Videndeling og samarbejde


Vi er en specialiseret organisation, hvilket stiller krav til videndelingen på tværs. Vi er derfor afhængige af et effektivt og godt samarbejde med forskellige samarbejdsparter, både internt og eksternt. Internt vil du indgå i et tæt teamsamarbejde med dine nærmeste kolleger, og du vil få en bred berøringsflade til andre i og uden for afdelingen. Eksternt vil du indgå i et tæt samarbejde med de virksomheder, vi reviderer.

 

 

Kompetenceudvikling


Vi prioriterer kompetenceudvikling af vores medarbejdere højt og bruger mange resurser på efteruddannelse. Som ny medarbejder kommer du i løbet af det første år igennem et introduktionsforløb på ca. 10 dage, så du bl.a. får indblik i Rigsrevisionens lovgrundlag, opgaver og metoder. Efterfølgende har du gode muligheder for kompetenceudvikling i form af strukturerede uddannelsesforløb, kurser, nye opgaver, deltagelse i udviklingsprojekter, intern rokering m.m. Hvert år har du en udviklingssamtale med din chef, hvor I sammen aftaler og udarbejder en udviklingsplan for det kommende år.

 

 

Personalegoder og det sociale miljø


I Rigsrevisionen lægger vi stor vægt på at have sunde medarbejdere. Vi har et fitnesscenter, som du kan benytte gratis. Bliver musklerne for ømme, kan du bestille ½ times massage hos husets massør. I Rigsrevisionen har vi fokus på det sociale miljø og på at skabe gode interne relationer. Bl.a. har vi en personaleforening, som arrangerer forskellige aktiviteter året rundt, fx sommerudflugt, DHL-stafet, vinsmagning og juletræsfest. Vi holder lejlighedsvis aktivitetsdage eller temadage for alle medarbejdere i Rigsrevisionen for at styrke det sociale og faglige sammenhold på tværs af organisationen. Herudover er der forskellige lokale aktiviteter i de enkelte kontorer og afdelinger.

 


For yderligere information, kontakt Samuel Holm (tlf. 33 92 85 18).

Senest opdateret den 18. juni 2019

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00