Fortsat(te) notat(er)

 

Formål

Formålet med fortsatte notater er, at vi følger op på de punkter i beretningssagen, der ikke blev afsluttet i § 18, stk. 4-notatet eller i eventuelt tidligere fortsatte notater. Vi afgiver som hovedregel først et fortsat notat, når vi kan lukke en beretningssag, dvs. når ministeriet har løst de punkter, der udestod efter afgivelsen af § 18, stk. 4-notatet, tilfredsstillende. Vi kan dog også afgive et fortsat notat, selv om vi ikke kan afslutte en beretningssag. Det vil typisk ske, hvis vi vurderer, at der er forhold, som Statsrevisorerne bør orienteres om, fx hvis vi vurderer, at det tager længere tid for ministeriet at gennemføre de nødvendige foranstaltninger end forventet. 

Produkt

Vi udarbejder et fortsat notat, som bliver sendt til Statsrevisorerne. 

Hvad kan I forvente af os?

Når vi påbegynder arbejdet med at udarbejde et fortsat notat, vil vi typisk bede jer om at udarbejde en redegørelse for de åbne punkter fra beretningen, og I vil blive bedt om at supplere redegørelsen med den nødvendige dokumentation. 

Hvis vi vurderer, at vi ikke kan lukke beretningssagen som følge af jeres redegørelse, vil vi orientere jer om, at vi afventer med at afgive et fortsat notat til Statsrevisorerne. Hvis vi fortsætter med at udarbejde et notat, vil I få notatet i høring. 

Vi sender notatet til jer dagen efter, at vi har sendt notatet til Statsrevisorerne. Statsrevisorerne og Rigsrevisionen offentliggør løbende notaterne. Statsrevisorernes Sekretariat orienterer ministeriet om Statsrevisorernes eventuelle bemærkninger til notatet, herunder om Statsrevisorerne er enige i Rigsrevisionens indstilling om at lukke eller fortsat følge sagen. 

Hvad er vores forventninger til jer?

Vi forventer, at I udarbejder en fyldestgørende redegørelse og sender den nødvendige dokumentation. Vi forventer også, at det klart fremgår af jeres høringssvar, hvilke dele af notatet I eventuelt har bemærkninger til.

For yderligere information, kontakt Mette Lomborg Tolnov (tlf. 33 92 85 93).

Senest opdateret den 15. maj 2018

RIGSREVISIONEN LANDGREVEN 4 1301 KØBENHAVN K TLF.: 33 92 84 00 INFO@RIGSREVISIONEN.DK
CVR-NR.: 77806113 EAN-NR.: 5798000016002 PNR.: 1003388382 ÅBNINGSTID: KL. 9.00-16.00